Ändring av antalet aktier och röster

2010-07-30

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9§ lagen om handel med finansiella instrument.

 

Den nyligen genomförda apportemissionen i samband med förvärvet av familjen Remius aktier i HL Display har inneburit att antalet aktier och röster i Ratos har ökat under juli enligt följande.

 

Antalet B-aktier har ökat med 217 556 och antalet röster med 21 755,6. Per den 30 juli 2010 uppgår det totala antalet aktier i Ratos till 162 070 448 (varav 42 328 530 är A-aktier och 119 741 918 är B-aktier) och antalet röster till 54 302 721,8. Antalet utestående aktier uppgår till 159 237 307.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 0733-80 22 63