2010

Sök bland pressmeddelanden
 
Datum Pressmeddelanden
Antal A- och B-aktier i Ratos
Rättelse av Ratos pressmeddelande den 23 december 2010 med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet avseende Biolin Scientific
Ratos fullföljer erbjudandet till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Biolin Scientific
Ratos säljer Superfos
Ratos offentliggör erbjudandehandling
Ratos förvärvar KVD Kvarndammen
Ratos lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 11,50 kr per aktie respektive konvertibel i Biolin Scientific
Ratos säljer innehavet i Camfil
Ratos säljer hälften av innehavet i Lindab - exitvinst ca 540 Mkr
Delårsrapport januari-september 2010
Telefonkonferens 4 november i samband med delårsrapport
Kommuniké från extra bolagsstämma den 6 oktober
Ratos valberedning och årsstämma 2011
Antal A- och B-aktier i Ratos
Kallelse till extra bolagsstämma i Ratos
Ratos refinansierar innehavet i HL Display - frigör ca 400 Mkr
Ratos äger 99,3% av kapitalet och 99,7% av rösterna i HL Display efter den förlängda acceptperioden
Delårsrapport januari-juni 2010
Ratos har erhållit över 90% av kapitalet och rösterna i HL Display
Telefonkonferens 20 augusti i samband med delårsrapport
AH Industries förvärvar RM Group
Ändring av antalet aktier och röster
Samtliga villkor för Ratos erbjudande till aktieägarna i HL Display har uppfyllts
Aage Snorgaard utsedd till ny VD för Contex Group
Ratos säljer Haglöfs till Asics - exitvinst ca 765 Mkr
Ratos förvärvar Stofa av TeliaSonera
Ratos offentliggör tillägg till erbjudandehandling
Ratos offentliggör erbjudandehandling
Beslut att genomföra apportemission
Ratos förvärvar familjen Remius aktier i HL Display och lämnar ett offentligt erbjudande till övriga aktieägare
Nya utnämningar inom Ratos
Delårsrapport januari - mars 2010
Telefonkonferens 6 maj i samband med delårsrapport
Årsstämma 15 april 2010
Ratos årsredovisning 2009 offentlig
Kallelse till Årsstämma 15 april 2010
Bokslutskommuniké 2009
Telefonkonferens 18 februari i samband med bokslutskommuniké
Leif Johansson ny vice VD i Ratos