Telefonkonferens 19 februari i samband med bokslutskommuniké

2009-02-16

Torsdagen den 19 februari publicerar Ratos sin bokslutskommuniké för 2008.
  • Rapporten offentliggörs ca kl 8.30.
  • Så snart rapporten offentliggjorts läggs en intervju med VD Arne Karlsson ut på Ratos hemsida www.ratos.se.
  • Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-5052 01 14 (OBS! riktnummer måste slås) strax före klockan 10.00. Presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt på www.ratos.se från det att rapporten offentliggjorts.
  • Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå i inspelad form på www.ratos.se.
 
För frågor vänligen kontakta:
Emma Rheborg, IR-ansvarig, 08-700 17 20