Superfos säljer verksamhet i USA

2009-11-17

Superfos har tecknat avtal om att sälja sin verksamhet i USA, Superfos Packaging Inc, till en av världens största aktörer inom plastförpackningar, Berry Plastics Corporation. Enterprise Value (skuldfritt värde) uppgår till cirka 82 MUSD och medför en reavinst i Superfos i intervallet 43-48 MUSD.
 
Ratos förvärvade tillsammans med IK Investment Partners konglomeratet Superfos 1999 i ett utköp från danska börsen. Under de följande åren vidtogs ett flertal åtgärder för att renodla strukturen och verksamheten fokuserades till formsprutade plastförpackningar. Idag utvecklar, producerar och säljer Superfos formsprutade förpackningar till livsmedels-, färg- och kemiindustrin i 18 länder.
 
Superfos verksamhet i USA startade 1986 och har idag cirka 200 anställda med en omsättning 2008 om 46,8 MUSD, vilket motsvarar cirka 10% av Superfos totala försäljning. Över 90% av verksamheten finns i Europa.
 
-  Vi har vår största marknad i Europa och vi ser betydande framtida tillväxtmöjligheter. Därför är det ett logiskt steg att nu avyttra den amerikanska verksamheten för att fokusera på att ytterligare utveckla vår verksamhet i Europa, säger Superfos VD Hans Pettersson.
 
Affären förväntas slutföras senast i mitten av februari 2010 och är villkorad av vissa förbehåll.
 
Ratos ägarandel i Superfos uppgår till 33%. Övriga ägare är IK Investment Partners och Superfos ledning.
 
 
 
För ytterligare information:
Hans Pettersson, VD Superfos, 070-594 48 65
Thomas Hofvenstam, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 81
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63