Ratos majoritetsägare i DIAB

2009-02-02

Ratos har slutit avtal om förvärv av upp till ytterligare 48% i intressebolaget DIAB. Säljare är 3i och köpeskillingen för aktieinnehavet uppgår till ca 400 Mkr.  Förvärvet innebär att DIAB blir ett dotterbolag till Ratos där Ratos ägarandel kan komma att uppgå till 96%.
 
DIAB är ett världsledande företag som tillverkar och utvecklar kärnmaterial till komposit-konstruktioner för bl a vingar till vindkraftverk, skrov och däck till båtar samt detaljer till flygplan, tåg, bussar och rymdraketer. Materialet har en unik kombination av egenskaper såsom låg vikt, hög hållfasthet, isolationsförmåga samt kemisk resistens.
 
Ratos blev ägare i DIAB under 2001. Bolaget har sedan dess haft en kraftig tillväxt där omsättningen har ökat från 693 Mkr till 1 345 Mkr 2007 och rörelseresultatet (EBITA) från 81 Mkr till 260 Mkr.
 
- Det är glädjande att vi nu får möjlighet att ytterligare investera i DIAB, som vi bedömer har en fortsatt mycket god utvecklingspotential med förutsättningar att väl klara Ratos högt ställda avkastningskrav. Att göra tilläggsinvesteringar i befintliga innehav som vi kan väl är bland de bästa investeringar vi kan göra, kommenterar Ratos VD Arne Karlsson dagens affär.
 
Säljaren 3i avyttrar hela sitt aktieinnehav om 48% i DIAB till Ratos samt bolagets minoritetsägare. Beroende på hur stor andel av sitt erbjudande minoriteten tecknar kommer Ratos förvärva mellan 43-48%, varför Ratos ägarandel kommer öka från dagens 48% till mellan 91-96%. Det koncernmässigt bokförda värdet av Ratos innehav i DIAB kommer till följd av dagens affär att öka med upp till 400 Mkr.
 
Tilläggsförvärvet i DIAB villkoras av berörda konkurrensmyndigheters godkännande.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63