Ratos årsredovisning 2008 offentlig

2009-03-10

Ratos årsredovisning för 2008 finns nu tillgänglig på www.ratos.se i pdf-format. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som har efterfrågat denna information och kan även beställas via hemsidan.
 
Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas vara klar under vecka 12.
 
Årsstämman hålls torsdagen den 2 april 2009 kl.17.30 i City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Fullständiga stämmohandlingar finns på www.ratos.se där också anmälan om deltagande kan göras.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Emma Rheborg, IR-ansvarig Ratos, 08-700 17 20