Ledningsförändringar i Contex

2009-09-25

Efter en ömsesidig överenskommelse mellan bolaget och Svenn Poulsen har Svenn Poulsen avgått som VD för Ratos danska dotterbolag Contex Group A/S. Styrelseordförande Arne Frank övergår i rollen som Executive Chairman och som tillförordnad VD har Kenneth Aaby Sachse utsetts.
 
Svenn Poulsen kommer att lämna sin befattning som VD och koncernchef. Fram till dess att en ny VD har tillsatts har nuvarande CFO Kenneth Aaby Sachse utsetts som tillförordnad VD för Contex A/S. Kenneth Aaby Sachse har varit verksam inom Contex sedan 2008. Styrelseordförande Arne Frank övergår i rollen som Executive Chairman.
 
Ratos förvärvade 2007 danska Contex Group, som är ett världsledande företag inom utveckling och tillverkning av avancerade 2D- och 3D-bildlösningar. Bolaget har tre verksamhetsområden: Contex A/S som är världens största tillverkare av scanners för stora bildformat, Z Corporation som tillverkar 3D-skrivare samt Vidar Systems Corporation som tillverkar produkter för bilddigitalisering för medicinska ändamål. Produkterna säljs över hela världen. Omsättningen 2008 uppgick till 818 Mkr med ett rörelseresultat (EBITA) om 92 Mkr. Koncernen har ca 350 anställda.
 
 
Ratos ägarandel i Contex uppgår till 98%.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Arne Frank, Arbetande styrelseordförande Contex, 070-445 53 70
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63