EuroMaint gör strategiskt tyskt förvärv

2009-12-07

Ratos helägda dotterbolag EuroMaint har tecknat avtal om förvärv av det ledande oberoende tyska tågunderhållsföretaget Rail Service Management Group (RSM). Säljare är Hermann Weise och köpeskillingen uppgår till 18 MEUR (Enterprise Value). Förvärvet innebär att EuroMaint blir den ledande oberoende aktören för tågunderhåll i Europa.
 
EuroMaint har tecknat avtal om förvärv av tyska RSM som är verksamt inom underhåll av spårburna fordon för gods- och persontransporter i Europa. RSM har en ledande position som oberoende underhållsleverantör i Tyskland och är även etablerat i Holland, Belgien och Polen. Bolagets om­sättning 2008 var 94 MEUR med ett rörelseresultat (EBITA) på 5,4 MEUR. Antalet anställda var ca 800.
 
- Förvärvet av RSM innebär att vi nu skapar en betydande plattform för framtida tillväxt på den växande marknaden för underhåll av fordon för såväl gods- som persontrafik. RSM är en lönsam och välpositionerad aktör med en utmärkt geografisk täckning, säger EuroMaints koncernchef Ole Kjörrefjord. 
 
Ratos förvärvade 2007 EuroMaint, ett av Sveriges ledande företag inom kvalificerade underhålls­tjänster till spårtrafikbranschen och industrin. Verksamheten bedrivs i de två dotterföretagen EuroMaint Rail (84% av försäljningen) och EuroMaint Industry (16% av försäljningen).
 
- Redan när vi förvärvade EuroMaint identifierades RSM som ett strategiskt och prioriterat tilläggs­förvärv. Det är därför mycket glädjande att nu kunna genomföra detta förvärv och etablera EuroMaint som den ledande oberoende aktören på den växande och alltmer avreglerade europeiska tågunderhållsmarknaden, säger Ratos VD Arne Karlsson
 
EuroMaint hade 2008 1 750 anställda, en omsättning om 2 300 Mkr och ett rörelseresultat (EBITA) om 122 Mkr. För perioden januari-september 2009 var omsättningen 1 812 Mkr (1 704) och rörelse­resultatet 93 Mkr (93).
 
Ratos tillskjuter i samband med förvärvet kapital motsvarande hela köpeskillingen. Affären är villkorad av konkurrensmyndigheternas godkännande. Ratos ägarandel i EuroMaint uppgår till 100%.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Ole Kjörrefjord, Koncernchef EuroMaint, 070-762 52 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63