EuroMaint gör strategiskt tilläggsförvärv

2009-06-16

EuroMaints dotterbolag EuroMaint Industry har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i EISAB Energi och Industriservice AB i Vänersborg till en köpeskilling (Enterprise Value) om 24,5 Mkr. Ratos, som äger 100% av EuroMaint, tillskjuter motsvarande belopp i eget kapital i samband med affären.  
 
EISAB tillhandahåller installationer, reparationer, service och underhåll av avfallsförbränningsanläggningar och kraftvärmeverk. Bolaget har 35 anställda och huvudmarknaden är Sverige. EISABs omsättning var cirka 129 Mkr och EBITA 7 Mkr under det brutna räkenskapsåret 2008/2009.
 
EuroMaint Industry arbetar inom den växande marknaden för industriellt underhåll. Bolaget erbjuder kvalificerade tjänster för driftsäkerhet och produktionsoptimering samt automatiserad produktionsutrust­ning och komponentupparbetning. EuroMaint Industry har 300 medarbetare och omsatte 2008 ca 360 Mkr. 
 
- EuroMaint Industry genomför nu ett strategiskt och viktigt tilläggsförvärv. EISAB är ett välpositionerat och lönsamt företag på en växande marknad inom kraft och energi, kommenterar Ratos VD Arne Karlsson dagens affär.
 
Ratos förvärvade 2007 EuroMaint, ett av Sveriges ledande företag inom kvalificerade underhållstjänster till spårtrafikbranschen och tillverkningsindustrin. Verksamheten bedrivs i de två dotterföretagen EuroMaint Rail (84% av försäljningen) och EuroMaint Industry (16% av försäljningen).
 
Ratos ägarandel i EuroMaint uppgår till 100%.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Ole Kjörrefjord, Koncernchef EuroMaint, 070-762 52 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63