Delårsrapport januari-september 2009

2009-11-05

  • Resultat före skatt 766 Mkr (1 330)
  • Resultat per aktie före utspädning 3,09 kr (5,60)
  • Stabilare och sammantaget tillfredsställande utveckling i innehaven
  • Tilläggsinvestering i DIAB, ägarandel ökad till 94%
  • Ratos-aktiens totalavkastning +33%
 
Telefonkonferens idag kl 10.00, tele nr 08-505 201 10 (OBS! Riktnummer måste slås).
 
 
Stockholm den 5 november 2009
 
Arne Karlsson
Verkställande direktör
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, IR-ansvarig, 08-700 17 20