Arcus: EU godkänner förvärv av tre av fyra varumärken

2009-04-01

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

EUs konkurrensmyndighet har nu gett sitt godkännande till att Ratos dotterbolag Arcus förvärvar de tre varumärkena Star Gin, Red Port och Dry Anis från Pernod Ricard. Förvärvet av varumärket Grönstedts Cognac godkändes inte av EU- kommissionen.

I december 2008 slöt norska Arcus Gruppen avtal med Pernod Ricard om att förvärva de fyra varumärkena Grönstedts Cognac, Star Gin, Red Port och Dry Anis. Affären var villkorad av konkurrensmyndigheternas godkännande. 

EU-kommissionens konkurrensmyndighet har nu lämnat sitt godkännande till förvärv av tre av varumärkena men har beslutat att inte godkänna förvärvet av Grönstedts Cognac. Motiveringen är att Arcus som ägare till både Grönstedts Cognac och Braastad Cognac skulle få en för hög marknadsandel i Sverige.

Arcus Gruppen är Norges ledande sprit- och vinleverantör. Bolaget bildades 1996 på initiativ av norska staten och privatiserades 2001. Bland gruppens mer kända varumärken finns Linie Aquavit, Braastad Cognac, Vikingfjord Vodka, Hammer Gin och Upper Ten Whisky. Omsättningen uppgick 2008 till 1 532 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) till 168 Mkr.

Ratos ägarandel i Arcus Gruppen uppgår till 83%.


För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Jan Tore Føsund, Koncernchef Arcus Gruppen +47 22 97 55 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63