Ändring av antalet aktier och röster

2009-11-30

Den nyligen genomförda apportemissionen i samband med förvärvet av en minoritetspost i Inwido Finland har inneburit att antalet aktier och röster i Ratos har ökat under november enligt följande.
 
Antalet B-aktier har ökat med 503 640 och antalet röster med 50 364. Per den 30 november 2009 uppgår det totala antalet aktier i Ratos (A- och B-aktier) till 161 852 892 och antalet röster till 54 280 966. Antalet utestående aktier uppgår till 158 615 645.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00