Ratos utökar sitt ägande i MCC till 100%

2008-11-25

Ratos har träffat avtal om förvärv av Gunnar Mannerheims samtliga aktier i MCC. Affären innebär att Ratos utökar sitt ägande i MCC från 60% till 100%. Köpeskillingen för aktierna uppgår till [210] Mkr.  
 
Ratos förvärvade 60% av aktierna i MCC i april 2007 från dess grundare Gunnar Mannerheim. Bolaget är en nischleverantör av kundanpassade klimatsystem med hög prestanda och kvalitet till fordon som produceras i korta serier. Omkring 70% av försäljningen sker i Nordamerika och resterande i Europa. Huvudkontoret ligger i Stockholm och produktion sker i Kanada, USA, Sverige och i Polen. Sedan november 2007 är Clas Gunneberg VD.
 
MCC har under senare år haft en god tillväxt och omsatte 2007 698 Mkr med ett rörelseresultat (EBITA) om 118 Mkr. I september 2008 gjordes ett strategiskt förvärv genom en inkråmsaffär då verksamhet från amerikanska ACME Radiator and Air Conditioning förvärvades, vilket bidrar positivt till resultatet från september 2008.
 
- Det är glädjande att vi nu får tillfälle att utöka vårt ägande i MCC, som vi bedömer har goda förutsättningar för en fortsatt långsiktig tillväxt. Tilläggsinvesteringar i befintliga innehav som vi kan väl är bland de bästa investeringar vi kan göra, säger Ratos VD Arne Karlsson.
 
Ratos ägarandel i MCC kommer efter affären uppgå till 100%.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63