Ratos säljer Hägglunds Drives - exitvinst 4 400 Mkr

2008-07-18

Ratos har ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Hägglunds Drives till tyska Bosch Rexroth för ett aktiepris om cirka 4 300 Mkr. Försäljningen innebär en exitvinst för Ratos om cirka 4 400 Mkr. Den årliga genom­snittliga avkastningen på Ratos investering i Hägglunds Drives uppgår till 56%.
 
Hägglunds Drives är en internationell leverantör av hydrauliska drivsystem, drivmotorer och tjänster, särskilt för industriella tunga applikationer. Drivsystemen används inom industrier som gruv- och materialhantering, återvinning, papper och massa, marin och offshore, gummi och plast samt socker. Bolaget har dotterbolag i 16 länder och över 90% av försäljningen går på export. Huvudkontoret ligger i Mellansel utanför Örnsköldsvik och bolaget har cirka 900 anställda.
 
Ratos blev delägare till Hägglunds Drives 2001 i samband med utköpet av Atle från börsen. Från 2004 har Ratos varit ensam ägare till bolaget. Hägglunds Drives har under Ratos innehavstid haft en kraftig försäljnings­tillväxt med god lönsamhet. Bolagets omsättning har ökat från 892 Mkr 2001 till 1 761 Mkr 2007 och rörelseresultatet (EBITA) har under samma tid ökat från 75 Mkr till 360 Mkr.
 
- De senaste årens fokuserade arbete med att accelerera tillväxten genom satsningar på försäljnings- och marknadsorganisation, nya marknader och segment, utökade eftermarknadstjänster samt omfattande produktutveckling har lagt grunden för Hägglunds Drives positiva utveckling, säger Ratos VD Arne Karlsson.
 
- Med Bosch som ägare kommer Hägglunds Drives att kunna fortsätta vidareutveckla sin fokusering inom befintliga segment men även inom nya intressanta segment såsom förnyelsebar energiproduktion. Detta lägger grunden för en fortsatt stark tillväxt, kommenterar Arne Karlsson vidare affären.
 
Bosch Rexroth, som är ett dotterbolag till tyska Robert Bosch GmbH, är en av de världsledande leveran­törerna av komponenter och system inom drivsystem och industriell automation. Bosch Rexroth omsatte 2007 5,4 miljarder Euro och hade cirka 33 000 anställda.
 
Försäljningen innebär en exitvinst för Ratos om cirka 4 400 Mkr. Den definitiva exitvinsten kommer att påverkas av tidpunkten för affärens slutgiltiga genomförande.
 
Försäljningen av Hägglunds Drives är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Per Nordgren, VD Hägglunds Drives, 0660-87 001
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 070-719 84 43