Ratos gör refinansiering i Camfil - frigör 450 Mkr

2008-03-17

Ratos har beslutat om en refinansiering av sitt ägande i Camfil vilket innebär att Ratos erhåller en kontantutbetalning om ca 450 Mkr. Refinansieringen har möjliggjorts av de senaste årens positiva resultatutveckling.

 
Ratos förvärvade år 2000 30% av aktierna i Camfil som idag är världsledande inom renluftsteknik och luftfilter. Koncernens produkter och tjänster bidrar till bra inomhusklimat samt skyddar känsliga tillverkningsprocesser och omgivande miljö. Tillverkning sker i 23 anläggningar i fyra världsdelar och koncernen är representerad med dotterbolag och agenter i mer än 50 länder. Antalet anställda uppgår till drygt 3 000. Camfil har haft en stark försäljnings- och resultatutveckling under senare år och omsättningen 2007 uppgick till 4 115 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) till 352 Mkr.
 
Refinansieringen av Ratos ägande i Camfil görs genom att Ratos tar upp ett lån i ett av Ratos helägt dotterbolag med Ratos aktier i Camfil som säkerhet. Refinansieringen påverkar inte Camfils balansräkning, men innebär att Ratos erhåller ca 450 Mkr. Ratos koncernmässigt bokförda värde för Camfil kommer därmed att justeras ned med sammantaget ca 450 Mkr. För Ratos del innebär refinansieringen ingen koncernmässig resultateffekt.
 
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63