Ratos erhåller 149 Mkr i utdelning från Arcus

2008-04-15

Ratos dotterbolag Arcus Gruppen har beslutat att dela ut totalt ca 178 Mkr (ca 150 MNOK) till aktieägarna, varav Ratos andel uppgår till ca 149 Mkr. Utdelningen möjliggörs av den genomförda försäljningen av fastigheten i Hasle utanför Oslo 2007 och den starka utvecklingen i bolaget.
 
Arcus Gruppen är Norges ledande sprit- och vinleverantör. Bolaget bildades 1996 på initiativ av norska staten och privatiserades 2001. Bland gruppens mer kända varumärken finns Braastad Cognac, Vikingfjord Vodka, Hammer Gin samt Løiten och Linie Aquavit. Antalet anställda uppgår till ca 460.
 
Arcus Gruppen sålde i juni 2007 sin fastighet i Hasle i centrala Oslo vilket medförde en reavinst om 750 Mkr. Som ett resultat av försäljningen genomförde Arcus Gruppen i december en inlösen av aktier motsvarande 550 Mkr (474 MNOK), varav Ratos erhöll 467 Mkr.
 
-    Arcus Gruppen har till följd av fastighetsförsäljningen och den goda utvecklingen i bolaget fått en alltför stark balansräkning. Den anpassning av kapitalstrukturen som inleddes i och med inlösen av aktier förra året slutförs nu med denna utdelning, säger Ratos VD Arne Karlsson.
 
För Ratos innebär utskiftningen att det koncernmässigt bokförda värdet för Arcus Gruppen minskar med ca 149 Mkr till ca 619 Mkr, baserat på det bokförda värdet per den 31 december 2007.
 
 
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 070-379 79 79
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 070-719 84 43
Leif Johansson, Investment Director Ratos, 070-520 40 25