Refinansiering av Bisnode frigör 605 Mkr till Ratos

2008-01-22

Ratos har tillsammans med övriga ägare beslutat om en refinansiering av Bisnode, varvid Ratos erhåller en kontantutbetalning om cirka 605 Mkr. Refinansieringen har möjliggjorts av de senaste årens positiva resultat­utveckling. 
 
Bisnode är en av de ledande europeiska leverantörerna av digital affärsinformation med tjänster inom marknads-, kredit- och produktinformation. Verksamheten bedrivs inom fem affärsområden och bolaget har verksamhet i 19 länder runt om i Europa. Antalet anställda uppgår till ca 3 000.
 
Bisnode har sedan Ratos förvärv haft en stark omsättnings- och resultatutveckling. Omsättningen har ökat med 700 Mkr till cirka 4 000 Mkr samtidigt som EBITA-marginalen har ökat från 12% 2005 till 17% för de nio första månaderna 2007.
 
-    Bisnode har under en lång tid haft en god utveckling och kommer att uppvisa ett rekordresultat för 2007. Bolaget har en stark balansräkning, goda kassaflöden och vi bedömer framtidsutsikterna som fortsatt positiva. Mot bakgrund av detta genomför vi nu en refinansiering för att uppnå en mer effektiv kapitalstruktur i bolaget, säger Ratos VD Arne Karlsson.
 
Refinansieringen innebär att Ratos erhåller 605 Mkr, varav 360 Mkr betalas ut i januari och resterande 245 Mkr i april. Ratos koncernmässigt bokförda värde för Bisnode kommer därmed att, i samband med respektive utbetalning, justeras ned med sammantaget 605 Mkr. För Ratos del innebär refinansieringen ingen resultatmässig effekt.
 
Ratos ägarandel i Bisnode uppgår till 70%.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63