Ratos årsredovisning 2007 offentlig

2008-03-11

Ratos årsredovisning för 2007 finns nu tillgänglig på www.ratos.se i webbaserad form och pdf-format. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare som har begärt att få denna information.
 
Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas vara klar under vecka 12.
 
Årsstämman hålls onsdagen den 9 april 2008 kl.17.30 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds
väg 3, Stockholm. För mer information om årsstämman hänvisas till www.ratos.se.
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Emma Rheborg, IR-ansvarig Ratos, 08-700 17 20