Medifiq Healthcare förvärvar Medisize Medical

2008-02-28

Ratos dotterbolag Medifiq Healthcare har förvärvat 100% av Medisize Medical, som är en division inom börsnoterade schweiziska Medisize Holding. Köpeskillingen uppgår till 610 Mkr. Till ny VD för den nya koncernen Medifiq Healthcare/Medisize Medical har utsetts Willem van den Bruinhorst.
 
Medifiq Healthcare har tecknat avtal om förvärv av 100% av det schweiziska företaget Medisize Medical. Köpeskillingen uppgår till 610 Mkr (Enterprise Value). Medisize Medical är verksamt inom medicinteknik och har tre huvudområden: Airway Management (filtrerare och avfuktare m m), Pharma Packaging (flexibla medicinska påsar, flaskor m m) och Medical Devices (adaptorer, inhaleringsapparater, injektionsprodukter m m). Produktionsanläggningar finns i Schweiz, Nederländerna, Irland och Tjeckien. Bolaget omsatte 2007 620 Mkr med ett rörelseresultat (EBITA) om 60 Mkr.
 
Förvärvet av Medisize Medical innebär att en ny koncern bildas med en årsomsättning om ca 970 Mkr med ca 1 000 anställda.
 
- Det är glädjande att Medifiq genom förvärvet av Medisize Medical kan skapa en stor, lönsam och internationell aktör inom medicinteknik. Förvärvet kommer att skapa stora synergivinster inom distribution, produktion och administration, säger Ratos VD Arne Karlsson.
 
Ratos förvärvade 2006 78% av finländska Medifiq Healthcare, som är en världsledande aktör inom utveckling och tillverkning av hjälpmedel för dosering och administrering av läkemedel och preventivmedel samt hjälpmedel för blodprovstagning och för sjukvårdspersonal. Medifiq Healthcare har cirka 430 anställda i Finland och England.
 
I samband med förvärvet tillskjuter Ratos 385 Mkr i eget kapital varigenom ägarandelen i den nya koncernen ökar till 92%.
 
Till VD för den nya koncernen har Willem van den Bruinhorst, nuvarande VD för Medisize Medical, utsetts.
 
- Willem van den Bruinhorst har den långa och breda internationella erfarenhet inom medicinteknik som krävs för att kunna vidareutveckla den nya koncernen, säger Medifiq Healthcares styrelseordförande Lauri Ratia.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 0703-79 79 79
Lauri Ratia, Styrelseordförande Medifiq Healthcare, +358 50 2922
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 070-719 84 43