Margareth Øvrum föreslås som ny styrelseledamot

2008-11-13

Inför Årsstämman 2009 föreslår Ratos valberedning att styrelsen utökas med en ledamot. Till ny styrelseledamot föreslås Margareth Øvrum, koncerndirektör inom StatoilHydro i Bergen, Norge.
 
Margareth Øvrum, född 1958, har en civilingenjörexamen i teknisk fysik från NTH I Norge. Hon är idag koncerndirektör inom StatoilHydro-koncernen med ansvar för teknik och nya energiformer. Hon har tidigare i Statoil-koncernen även haft chefsbefattningar inom inköp, produktion, projekt och hälsa samt miljö och säkerhet och var Statoils första kvinnliga plattformschef. Utöver det föreslagna uppdraget i Ratos ingår Margareth Øvrum i styrelserna för Atlas Copco, norska Elkem och Norwegian Research Council. Margareth Øvrum är norsk medborgare och bosatt i Norge.
 
Nuvarande ordinarie ledamöter i Ratos styrelse är Olof Stenhammar (ordförande), Lars Berg, Staffan Bohman, Annette Sadolin, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Arne Karlsson (VD).
 
Valberedningen består av Annika Andersson (ordförande och företrädare för Fjärde AP-fonden) Peder Hasslev (företrädare för AMF Pension), Olof Stenhammar (ordförande i Ratos styrelse), Jan Söderberg (företrädare för eget och närståendes innehav), Maria Söderberg (företrädare för Torsten Söderbergs stiftelse) och Per-Olof Söderberg (företrädare för eget och närståendes innehav).
 
Ratos Årsstämma äger rum den 2 april 2009 kl 17.30 i City Conference Center, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Kallelsen kommer att offentliggöras i slutet av februari. 
 
 
För ytterligare information:
Annika Andersson, Ordförande Ratos valberedning, 08-787 75 69
Olof Stenhammar, Styrelseordförande Ratos, 08-700 17 00