Ledningsförändring inom Ratos

2008-08-05

Ratos vice VD Thomas Mossberg har uppnått sin avtalsenliga pensionsålder 62 år och lämnar därmed sin befattning som vice VD, en befattning han innehaft sedan 1988. I samband med detta har överenskommits att Thomas fortsätter att på deltid vara verksam i Ratos som Senior Advisor. Han kommer att arbeta med ett antal av sina tidigare operativa uppgifter.
 
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 0703-79 79 79
Thomas Mossberg, Senior Advisor Ratos, 08-700 17 44