Lars Save avgår som VD i Bisnode

2008-01-14

Lars Save kommer att avgå som VD och koncernchef för Ratos dotterbolag Bisnode i februari 2008. Styrelseordförande Håkan Ramsin kommer att träda in som arbetande styrelseordförande och tillförordnad VD till dess att en ny VD har tillsatts.

Bisnode är en av de ledande europeiska leverantörerna av digital affärsinformation med tjänster inom marknads-, kredit- och produktinformation. Verksamheten bedrivs inom fem affärsområden och bolaget har verksamhet i 19 länder runt om i Europa. Antalet anställda uppgår till ca 3 000.
 
- Lars Save kom till koncernen redan 1987 och har haft en avgörande betydelse för Bisnodes framgångsrika utveckling. Under Lars Saves ledning har Bisnodes omsättning gått från ca 125 Mkr till 4 000 Mkr, rörelseresultat ökat från 20 Mkr till 528 Mkr (2006) och cirka 100 tilläggsförvärv genomförts. Lars Save har nu beslutat att lämna över stafettpinnen vid en tidpunkt när Bisnode med en stark organisation och ett nytt rekordår 2007 bakom sig står inför en ny strategisk expansionsfas, säger Ratos VD Arne Karlsson.
 
Lars Save kommer att lämna sin befattning som VD den 4 februari 2008, men kommer att arbeta som Senior Advisor för bolaget och dess ägare. Fram till dess att en ny VD har tillsatts kommer styrelse­ordförande Håkan Ramsin att träda in som arbetande styrelseord­förande och tillförordnad VD.
 
Ratos ägarandel i Bisnode uppgår till 70%.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63