Johan Wall ny VD för Bisnode

2008-05-14

Johan Wall har utsetts till ny VD för Ratos dotterbolag Bisnode. Han kommer närmast från posten som VD för börsnoterade mjukvaru- och konsultbolaget Enea.
 
Johan Wall, född 1964, är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har varit visiting scholar vid Stanford University i Palo Alto. Johan har erfarenhet som forskare inom internet-området under fyra år vid Verizon Communications i Boston och var grundare till svenska internet­konsulten Netsolutions. Johan har haft ledande befattningar bl a som VD för Framfab och är sedan 2004 VD för Enea.
 
- En gedigen entreprenörsbakgrund i kombination med erfarenhet som VD för större organisationer gör Johan till en mycket lämplig VD för Bisnode. Därutöver har Johan en lång teoretisk och praktisk erfarenhet av Internet och digital affärsverksamhet. Vi i styrelsen är övertygade om att Johan tillsammans med ledningsgruppen har goda förutsättningar att fortsätta utveckla Bisnode i den pågående europeiska expansionen, säger styrelseordförande och tf VD i Bisnode, Håkan Ramsin. 
 
Johan Wall efterträder Lars Save som avgick som VD i februari i år. Styrelseordförande Håkan Ramsin har sedan februari varit tf VD för Bisnode.
 
Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation med tjänster inom marknads-, kredit- och produktinformation. Ratos blev huvudägare i Bisnode 2005 då Ratos intresse­bolag Infodata fusionerades med Bonnier Affärsinformation. Bolaget har sedan dess stärkt sin ledande europeiska marknadsposition genom ett tjugotal strategiska förvärv i Europa. Omsättningen uppgick 2007 till 3 899 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) till 580 Mkr. Bolaget har cirka 3 000 anställda.
 
Ratos ägarandel i Bisnode uppgår till 70%.
 
För ytterligare information:
Bo Jungner, Investment Director Ratos, 08-700 17 00
Johan Wall, 08-507 140 00
Håkan Ramsin, Styrelseordförande Bisnode, 070-590 16 20