Håkan Jeppsson ny VD för Inwido

2008-08-25

Håkan Jeppsson har utsetts till ny VD och koncernchef för Ratos dotterbolag Inwido. Han kommer närmast från posten som VD för börsnoterade BE Group. Håkan Jeppsson efterträder Sven-Gunnar Schough, som går i pension.
 
Håkan Jeppsson, född 1961, är civilekonom från Lunds Universitet. Han har tidigare haft ledande befattningar inom Stiga, Scandorama och Papyrus och är sedan 2002 VD för stålhandelsföretaget BE Group. Håkan Jeppsson kommer att tillträda sin tjänst som VD och koncernchef för Inwido i februari 2009.
 
- Håkan har en lång och internationell erfarenhet av att leda tillväxtföretag, vilket gör att han tillsammans med den övriga ledningen i Inwido har goda förutsättningar att fortsätta att utveckla Inwido, säger Inwidos styrelseordförande Anders C. Karlsson.
 
Inwido utvecklar, tillverkar och säljer ett brett sortiment av fönster och dörrar till bygg­handel, byggbolag och småhustillverkare. Verksamhet bedrivs i samtliga nordiska länder samt i Storbritannien, Irland, Polen och Ryssland. Elitfönster, SnickarPer, Tiivi, KPK och Lyssand är några av bolagets varumärken. Inwido har haft en kraftig tillväxt sedan 2004 och har genom­fört 30 tilläggsförvärv.

Gruppen har ca 4 250 anställda och redovisade en omsättning på 5 057 Mkr och EBITA 481 Mkr för 2007.
 
Ratos ägarandel i Inwido uppgår till 95%.
 
 
För ytterligare information:
Anders C. Karlsson, Styrelseordförande Inwido, 070-524 74 80
Håkan Jeppsson, tillträdande VD och koncernchef Inwido, 0705-501 517
Leif Johansson, Investment Director Ratos, 08-700 17 00