Hägglunds Drives förvärvar Rineer Hydraulics

2008-05-05

Ratos helägda dotterbolag Hägglunds Drives har träffat avtal om förvärv av rörelsen i amerikanska Rineer Hydraulics Inc. Köpeskillingen uppgår till ca 23 MUSD. Genom förvärvet förstärker Hägglunds Drives sitt produktutbud och sin position på den nordamerikanska marknaden.
 
Hägglunds Drives förvärvar rörelsen i Rineer Hydraulics genom en sk inkråmsaffär. Rineer Hydraulics tillverkar och säljer hydrauliska motorer för applikationer inom oljeborrning, transport, jordbruk samt bygg och anläggningar. Bolaget visar stark tillväxt och mycket god lönsamhet. Omsättningen 2007 uppgick till ca 12 MUSD och rörelseresultatet (EBITA) till ca 3 MUSD. Huvudkontoret ligger i Texas, USA och antalet anställda uppgår till 80.
 
-    Förvärvet av Rineer Hydraulics kompletterar och stärker vårt produktutbud samt förstärker vår position på den amerikanska marknaden. I framtiden kommer vi därtill, genom vår starka internationella säljorganisation, kunna erbjuda Rineers produkter globalt, kommenterar Hägglunds Drives VD Per Nordgren förvärvet.
 
Hägglunds Drives är en ledande internationell leverantör av kompletta hydrauliska drivmotorer och drivsystem. Till de största kundsegmenten hör gruv- och materialhantering samt marin och offshore. Bolaget har dotterbolag i 16 länder. Hägglunds Drives nådde 2007 en omsättning om 1 761 Mkr och redovisade ett resultat (EBITA) om 360 Mkr. Ratos ägarandel i Hägglunds Drives uppgår till 100%.
 
Ratos tillskjuter inget kapital i samband med förvärvet.
 
 
För ytterligare information:
Stig Karlsson, Industrial Advisor Ratos, 08-700 17 00
Per Nordgren, VD Hägglunds Drives, 0660-87 001
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63