EuroMaint tecknar avsiktsförklaring med Husqvarna

2008-11-04

Ratos helägda dotterbolag EuroMaint har tecknat avsiktsförklaring med Husqvarna innebärande att EuroMaint Industry övertar underhålls- och verktygsverksamheter i Husqvarna som idag sysselsätter 85 personer.
 
EuroMaint Industry arbetar inom den växande marknaden för industriellt underhåll. Bolaget erbjuder kvalificerade tjänster för driftsäkerhet och produktionsoptimering samt automatiserad produktionsutrustning och komponentupparbetning.
 
- Avsiktsförklaringen med Husqvarna ger EuroMaint Industry en viktig plattform för fortsatt tillväxt, där Småland med dess många verkstadsbolag är en viktig marknad för oss, säger EuroMaints VD Pether Wallin.
 
EuroMaint är ett av Sveriges ledande underhållsföretag. Verksamheten bedrivs i tre dotterföretag, EuroMaint Rail, EuroMaint Industry och EuroMaint Tracksupport. EuroMaints dotterbolag är specialistföretag som erbjuder kvalificerade underhållstjänster till spårtrafikbranschen respektive tillverkningsindustrin. Verksamheten bedrivs på totalt 18 orter i Sverige, Lettland och USA.

Ett slutligt avtal mellan EuroMaint Industry och Husqvarna förväntas vara klart innan årsskiftet. Ratos ägarandel i EuroMaint uppgår till 100%.

 
För ytterligare information:
Henrik Joelsson, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 47
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63
Pether Wallin, VD EuroMaint, 08-762 51 00