EuroMaint får rekordorder

2008-03-04

Ratos dotterbolag EuroMaint har slutit ett ramavtal avseende leverans av utrustning för kvalitetssäkring till Volvo Powertrains motorfabriker i Brasilien, Frankrike, Sverige och USA. Ramavtalet, som är affärsområdet EuroMaint Industrys största någonsin, innebär att EuroMaint Industry nu tar steget fullt ut på den internationella marknaden.
 
Ramavtalet med Volvo Powertrain, en affärsenhet inom Volvo-koncernen, innebär att EuroMaint Industry kommer att utveckla, tillverka och leverera sk IPV-stationer (In Process Verification) där tidig kvalitetssäkring sker i produktions­processen. Med den nya tekniken reduceras utsläppen av kväveoxider och andra skadliga ämnen med 85% vid Volvos anläggningar för motorproduktion. Totalt beräknas ett femtiotal IPV-stationer installeras till ett ordervärde om ca 150 Mkr. Ramavtalet löper till och med 2010 med option på ytterligare förlängning av avtalet.
 
EuroMaint är ett av Sveriges ledande underhållsföretag. Verksamheten bedrivs i tre dotterföretag, EuroMaint Rail, EuroMaint Industry och EuroMaint Tracksupport. EuroMaints dotterbolag är specialistföretag som erbjuder kvalificerade underhållstjänster till spårtrafikbranschen respektive tillverkningsindustrin. Verksamheten bedrivs på totalt 18 orter i Sverige, Lettland och USA.
 
EuroMaint Industry arbetar inom den växande marknaden för industriellt underhåll. Bolaget har sitt ursprung i fordonssektorn och erbjuder kvalificerade tjänster för driftsäkerhet och produktions­optimering samt automatiserad produktionsutrustning och komponentupparbetning.
 
 
 
 
För ytterligare information:
Henrik Joelsson, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 47
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63