Delårsrapport januari - september 2008

2008-11-07

VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se
TELEFONKONFERENS KL 10.00, tel nr 08-505 201 10 (OBS! Riktnummer måste slås)
 
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
 
  • Resultat före skatt 1 330 Mkr (2 948)
  • Resultat per aktie före utspädning 5,60 kr (15,15)
  • Fortsatt god utveckling i innehaven
  • Ratos-aktiens totalavkastning -8%
  • Avtal om avyttring av Hägglunds Drives - exitvinst ca 4 400Mkr
Stockholm den 7 november 2008
 Ratos AB (publ)
 
 
Arne Karlsson
Verkställande direktör
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, IR-ansvarig, 08-700 17 20