Delårsrapport januari - mars 2008

2008-05-08

VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se
TELEFONKONFERENS KL 10.00, tel nr 08-505 201 10 (OBS! Riktnummer måste slås)
 
  •         Resultat före skatt 269 Mkr (1 167)
  •         Resultat per aktie före utspädning 1,46 kr (6,61)
  •         God underliggande utveckling i innehaven
  •         Ny koncern bildad genom Medifiqs förvärv av Medisize Medical
  •         Refinansiering av Camfil och Bisnode
  •         Ratos-aktiens totalavkastning +14%
 
 
Stockholm den 8 maj 2008
Ratos AB (publ)
 
Arne Karlsson
Verkställande direktör
 
 
 
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, IR-ansvarig, 08-700 17 20