Delårsrapport januari - juni 2008

2008-08-22

VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se
TELEFONKONFERENS KL 10.00, tel nr 08-505 201 10 (OBS! Riktnummer måste slås)
 
  •         Resultat före skatt 764 Mkr (2 480)
  •         Resultat per aktie före utspädning 3,14 kr (13,24)
  •         Fortsatt god utveckling i innehaven
  •         Ratos-aktiens totalavkastning +1%
  •         Hägglunds Drives avyttrat efter perioden - exitvinst ca 4 400 Mkr
 
 
Stockholm den 22 augusti 2008
 
Ratos AB (publ)
 
 
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, IR-ansvarig, 08-700 17 20