Delårsrapport jan-mars 2008 från Ratos den 8 maj

2008-05-05

Torsdagen den 8 maj publicerar Ratos sin delårsrapport för januari-mars 2008.
  • Rapporten beräknas offentliggöras kl 8.30.
  • Så snart rapporten offentliggjorts läggs en intervju med VD Arne Karlsson ut på Ratos hemsida www.ratos.se.
  • Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 201 10 (OBS! riktnummer måste slås) strax före klockan 10.00. Presentationsmaterial till telefonkonferensen finns tillgängligt på www.ratos.se från det att rapporten offentliggjorts.
  • Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå i inspelad form på www.ratos.se.
 
För frågor vänligen kontakta:
Emma Rheborg, IR-ansvarig, 08-700 17 20