MENY
Meny
Aktien 2020-07-07 17:29 RATOS B 26,52 SEK

Contex gör amerikanskt förvärv

2008-07-02

Ratos danska dotterbolag Contex Holding har träffat avtal om ett förvärv av amerikanska Ideal Scanners Distribution.  Förvärvet sker i form av en sk inkråmsaffär.
 
Contex Holding är världsledande inom utveckling och tillverkning av avancerade 2D- och 3D- bildlösningar. Bolaget har tre verksamhetsområden: Contex A/S, som är världens största tillverkare av scanners för stora bildformat; Z Corporation, som tillverkar 3D-printers; Vidar Systems Corporation, som tillverkar produkter för bildframställning för medicinska ändamål. Produkterna säljs över hela världen.
 
Ideal Scanners Distribution, som är ett affärsområde inom Ideal Scanners & Systems, är sedan 1988 Contex A/S största distributör i USA. Bolaget har de senaste tre åren haft en tillväxttakt om 20% per år och omsatte 2007 57 Mkr. Antalet anställda uppgår till 18. 
 
- Förvärvet av Ideal Distribution innebär att Contex nu får tillgång till Ideals stora distributionsnät. Vi kommer att på ett mer effektivt sätt kunna knyta distributörer och slutkunder närmare oss och därmed bättre tillgodose kundernas krav och önskemål, säger Contex Holdings VD Svenn Poulsen.
 
Ratos, vars ägarandel i Contex Holding uppgår till 98%, tillskjuter inget ytterligare kapital i samband med förvärvet.
 
 
För ytterligare information:
Leif Johansson, Investment Director Ratos, 070-520 40 25
Svenn Poulsen, VD Contex Holding, +45 48-14 11 22
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 070-719 84 43