Bisnodes SPAR-avtal förlängs

2008-12-19

Infodata, ett bolag inom Ratos dotterbolag Bisnode, har slutit förlängningsavtal med Sparnämnden angående hanteringen av Statens Person- och Adressregister (SPAR).  Förlängningsavtalet löper under 18 månader med start från den 1 januari 2009. SPAR-avtalet beräknas ha en fortsatt positiv effekt på Bisnode-koncernens resultat.
 
Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation med tjänster inom marknads-, kredit- och produktinformation. Ratos blev huvudägare i Bisnode 2005 då Ratos intresse­bolag Infodata fusionerades med Bonnier Affärsinformation. Bolaget har sedan dess stärkt sin ledande europeiska marknadsposition genom ett tjugotal strategiska förvärv i Europa. Bolaget har ca 3 000 anställda. Bisnode har under senare år haft en mycket positiv lönsamhetsutveckling och omsättningen var 2007 3 899 Mkr med ett rörelseresultat (EBITA) om 580 Mkr.
 
Bisnodes dotterbolag Infodata har sedan 1978 distribuerat och driftat SPAR-information på uppdrag av SPAR-nämnden. Under våren 2007 meddelade SPAR-nämnden att avtalet med Infodata skulle upphöra fr o m den 31 december 2008.  En offentlig upphandling inleddes men avbröts under våren 2008 för vidare behandling.
 
Regeringen har nu beslutat att Skatteverket övertar ansvaret för SPAR fr o m 1 januari 2009 vilket innebär att en framtida modell skall utvecklas från grunden. För att säkerställa hantering och leveranser av tjänster har avtal tecknats med Infodata till dess att en ny verksamhetsmodell finns på plats som överensstämmer med PSI-förordningens krav och som är rättsäker och effektiv.
 
- Infodata har i 30 år distribuerat SPAR-information i uppdrag åt SPAR-nämnden och det är mycket positivt att Infodata nu får fortsatt förtroende att även distribuera åt Skatteverket, säger Bisnodes VD Johan Wall. 
 
Ratos ägarandel i Bisnode uppgår till 70%.
 
 
För ytterligare information:
Bo Jungner, Investment Director Ratos, 08-700 17 85
Emma Rheborg, IR-ansvarig Ratos, 08-700 17 20