Bisnode förvärvar WLW

2008-12-02

Ratos dotterbolag Bisnode har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det tyska företaget WLW. Säljare är den italienska koncernen Seat Pagine Gialle och köpeskillingen uppgår till ca 411 Mkr (Enterprise Value). Ratos tillskjuter ca 288 Mkr i eget kapital i samband med affären.
 
Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation med tjänster inom marknads-, kredit- och produktinformation. Ratos blev huvudägare i Bisnode 2005 då Ratos intressebolag Infodata fusionerades med Bonnier Affärsinformation. Bolaget har sedan dess stärkt sin ledande europeiska marknadsposition genom ett tjugotal strategiska förvärv i Europa. Bolaget har ca 3 000 anställda. Bisnode har under senare år haft en mycket positiv lönsamhetsutveckling och omsättningen var 2007 3 899 Mkr med ett rörelseresultat (EBITA) om 580 Mkr.  
 
WLW (Wer liefert was?) erbjuder leverantörsöktjänster på internet och bolaget har en stark marknads­position i de tysktalande länderna i Europa. Huvudkontoret ligger i Hamburg och antalet anställda uppgår till ca 250. Omsättningen uppgick 2007 till 355 Mkr och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till 73 Mkr.
 
- WLW är en idealisk partner till vårt affärsområde Product Databases & Tradepress. Förvärvet ger betydande synergivinster samtidigt som det stärker vårt kunderbjudande, säger Bisnodes VD Johan Wall.
 
Ratos tillskjuter 288 Mkr i eget kapital till Bisnode i samband med förvärvet av WLW. Ratos ägarandel i Bisnode uppgår till 70%, resterande del ägs av Bonnier Holding AB.
 
Förvärvet av WLW är villkorat av berörda konkurrensmyndigheters godkännande.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Bo Jungner, Investment Director Ratos, 08-700 17 85
Johan Wall, VD Bisnode, 08-507 140 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63