Atle Industri säljer Nordhydraulic

2008-06-26

Atle Industri, som till hälften ägs av Ratos, har tecknat avtal om försäljning av sitt helägda dotterbolag Nordhydraulic till tyska Hydac. Försäljningen resulterar i en exitvinst för Ratos om ca 100 Mkr (exitvinst Atle Industri 200 Mkr).
 
Nordhydraulic utvecklar, producerar och marknadsför kundanpassade hydraulventiler för olika mobila applikationer till bl a lastbilsmonterade kranar, frontlastare, hjullastare samt lastväxlare. Kunderna utgörs främst av OEM-tillverkare i Europa, Asien samt USA. Omsättningen uppgick 2007 till 253 Mkr och rörelseresultatet till 27 Mkr.
 
Försäljningen innebär en exitvinst för Atle Industri om 200 Mkr. För Ratos del resulterar försäljningen i en exitvinst om ca 100 Mkr.
 
-  Det här är en industriellt mycket bra affär där Nordhydraulic får tillgång till Hydacs världsomspännande organisation och där de båda bolagens produktprogram kompletterar varandra på ett bra sätt, säger Atle Industris VD Hans Åke Norås.
 
Nordhydraulic ingår i det av Ratos och 3i gemensamt ägda Atle Industri. Nordhydraulic är det sista portföljbolaget inom Atle Industri, som bildades 2001. Atle Industri kommer därför inte längre att redovisas som ett innehav i Ratos. Den årliga genomsnittliga avkastningen på Ratos totala investering i Atle Industri uppgår till 10%.
 
Försäljningen av Nordhydraulic är villkorad av berörda konkurrensmyndigheters godkännande.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 0703-79 79 79
Hans Åke Norås, VD Atle Industri, 0703-280 280
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63