Atle Industri säljer Moving

2008-06-04

Atle Industri, som till hälften ägs av Ratos, har tecknat avtal om försäljning av sitt helägda dotterbolag Moving till det österrikiska bolaget Knapp AG. Köpeskillingen uppgår till cirka 92 Mkr och resulterar i en exitvinst för Atle Industri om ca 37 Mkr.
 
Moving utvecklar och producerar utrustning för materialhantering och erbjuder modulbaserade helhetslösningar för effektiv styckegodshantering genom specialistkompetens inom applikationer, system och produkter. Omsättningen uppgick 2007 till 293 Mkr och resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) till ca 15 Mkr.
 
-    Detta är en industriellt sett en optimal affär då verksamheterna kompletterar varandra på ett mycket bra sätt, säger Hans Åke Norås, VD för Atle Industri.
 
Försäljningen innebär en exitvinst för Atle Industri om 37 Mkr. För Ratos del resulterar försäljningen i en exitvinst om ca 8 Mkr.
 
Moving ingår i det av Ratos och 3i gemensamt ägda Atle Industri, som har till uppgift att utveckla ägda bolag och därefter vid lämpligt tillfälle finna nya ägare till desamma.
 
 
 
För ytterligare information:
Hans Åke Norås, VD Atle Industri, 0703-280 280
Thomas Mossberg, vice VD Ratos, 08-700 17 44
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63