Antal A- och B-aktier i Ratos

2008-04-30

Enligt en lagregel ska alla noterade bolag - om det under en månad skett en förändring av antalet aktier eller röster - offentliggöra det totala antalet aktier och röster i bolaget den sista handelsdagen i den kalendermånad ändringen ägde rum. I april 2008 stämplades 240 A-aktier i Ratos om till B-aktier, vilket påverkar antalet röster i bolaget.
 
Sedan bolagsstämman 2003 finns ett konverteringsförbehåll avseende möjlighet att stämpla om A- till B-aktier i bolagsordningen. Detta innebär att ägare av A-aktier har en kontinuerlig möjlighet att genomföra en konvertering till B-aktier.
 
Efter den senaste konverteringen i april uppgår totalt antal A-aktier i Ratos till 42 328 530 (78% av rösterna) och B-aktier 119 020 722 (22% av rösterna). Totalt antal röster är 54 230 602.
 
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00