2008

Sök bland pressmeddelanden
 
Datum Pressmeddelanden
Bisnodes SPAR-avtal förlängs
Arcus förvärvar strategiska varumärken
Ole Kjörrefjord utsedd till ny koncernchef för EuroMaint
Bisnode förvärvar WLW
Ratos utökar sitt ägande i MCC till 100%
Margareth Øvrum föreslås som ny styrelseledamot
Jonas Arvidsson ny VD för BTJ
Delårsrapport januari - september 2008
EuroMaint tecknar avsiktsförklaring med Husqvarna
Telefonkonferens 7 november i samband med delårsrapport
EuroMaint får SJ-order
Ratos valberedning och årsstämma 2009
Ratos frigör 473 Mkr genom refinansiering av GS-Hydro
MCC gör strategiskt förvärv
Håkan Jeppsson ny VD för Inwido
Delårsrapport januari - juni 2008
Delårsrapport jan-juni 2008 från Ratos den 22 augusti
Ledningsförändring inom Ratos
Ratos säljer Hägglunds Drives - exitvinst 4 400 Mkr
Contex gör amerikanskt förvärv
Atle Industri säljer Nordhydraulic
Atle Industri säljer Moving
Johan Wall ny VD för Bisnode
Delårsrapport januari - mars 2008
Delårsrapport jan-mars 2008 från Ratos den 8 maj
Hägglunds Drives förvärvar Rineer Hydraulics
Antal A- och B-aktier i Ratos
Ratos erhåller 149 Mkr i utdelning från Arcus
Årsstämma 9 april 2008
Ratos gör refinansiering i Camfil - frigör 450 Mkr
Ratos årsredovisning 2007 offentlig
Årsstämma 9 april 2008
EuroMaint får rekordorder
Medifiq Healthcare förvärvar Medisize Medical
Bokslutskommuniké 2007
Bokslutskommuniké 2007 från Ratos den 21 februari
Refinansiering av Bisnode frigör 605 Mkr till Ratos
Lars Save avgår som VD i Bisnode