Ratos årsredovisning 2006 offentlig

2007-03-16

Ratos årsredovisning för 2006 finns nu tillgänglig på www.ratos.se i webbaserad form och pdf-format. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare som har begärt att få denna information.
 
Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas vara klar under vecka 12.
 
Årsstämman hålls onsdagen den 11 april 2007 kl.17.30 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds
väg 3, Stockholm. För mer information om årsstämman hänvisas till www.ratos.se.
 
  

 

För ytterligare information kontakta:
Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef Ratos, 08-700 17 63