Superfos förvärvar svenska Mipac

2007-05-09

Europas ledande producent av formsprutade plastförpackningar, Superfos, förvärvar det svenska förpackningsföretaget Mipac. Superfos, som till 33% ägs av Ratos, tar därmed ett viktigt steg vidare inom livsmedelsförpackningar och kompletterar sin produktportfölj.
 
Mipacs förpackningar marknadsförs i första hand till livsmedelsindustrin. Under 2006 uppgick Mipacs försäljning till ca 200 Mkr och resultatet (EBITDA) var 46 Mkr. Bolaget har 65 anställda och har under senare år genomfört omfattande investeringar i sin produktionsanläggning i Mullsjö.
 
- Mipac och Superfos kompletterar varandra väl, säger Superfos VD Hans Pettersson. Det finns goda möjligheter för oss att samordna delar av vår verksamhet och vi kommer, genom att tillvarata våra olika erfarenheter, kunna erbjuda våra kunder ytterligare service och kvalitet.
 
Superfos är Europas största tillverkare av formsprutade plastförpackningar. Bolagets förpackningar säljs till såväl livsmedelsindustrin som annan industri. Koncernen som har sitt huvudkontor i Danmark, har tio produktionsanläggningar i Europa och en i USA. Omsättningen för 2006 var 3 170 Mkr och EBITA 119 Mkr. Antalet anställda uppgår till ca 1 525. Superfos ägs av Ratos och av Industri Kapital Fond 1997.
 
Superfos betalar totalt ca 250 Mkr, varav 120 Mkr för aktierna i Mipac. Inget kapitaltillskott från ägarna kommer att krävas.
 
För ytterligare information:
Hans Pettersson, VD Superfos, 070-59 44 865
Thomas Mossberg, vVD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 49