Ratos säljer Bluegarden

2007-06-26

Ratos har tecknat avtal om försäljning av det helägda dotterbolaget Bluegarden till Multidata - Danmarks ledande leverantör av lönetjänster till den privata sektorn. Försäljningsbeloppet uppgår till ca 290 Mkr, vilket innebär att Ratos gör ett exitresultat om ca 160 Mkr.
 
Under innehavsperioden har Bluegarden utvecklats från att vara en lokal norsk leverantör av IT-baserade lönetjänster till en skandinavisk partner till stora kunder inom såväl privat som offentlig sektor med fokus på digitala tjänster och BPO-tjänster (outsourcing) inom HR-området. Redan 2004 ingick Bluegarden och Multidata ett samarbetsavtal rörande gemensam utveckling och försäljning av webbaserade lösningar för löneadministration och personalplanering. 2004 förvärvade Bluegarden svenska PA-konsult, som under det senaste året växt kraftigt genom nya avtal med kunder som t ex If, Svenska Spel, Korsnäs och Perstorp.
 
-          Bluegarden har lyckats att skapa ett skandinaviskt fotfäste, säger Ratos VD Arne Karlsson. Branschen genomgår för närvarande en konsolidering och vår bedömning är att Bluegardens och Multidatas förutsättningar för fortsatt tillväxt förbättras genom dagens samgående. 
 
Dagens affär innebär ett exitresultat för Ratos om ca 160 Mkr. Den genomsnittliga årliga avkast­ningen (IRR) på investeringen beräknas komma att uppgå till ca 6%.
 
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 43
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39