Ratos ny huvudägare i danska AH Industries

2007-07-09

Ratos förvärvar 66% av danska AH Industries, som levererar komponenter och tjänster till kunder inom vindkraft-, marin- och offshoreindustrin. Säljare är bolagets grundare, Arne Hougaard och hans dotter Liselotte Hougaard Beck, som tillsammans kvarstår som ägare till 26% av bolaget. Ratos investering beräknas uppgå till 296 Mkr.
 
- AH Industries har uppvisat en fantastisk utveckling de senaste åren, säger Ratos VD Arne Karlsson. Vår bedömning är att denna utveckling kommer att fortsätta bl a som en följd av de goda utsikterna för vindkraftindustrin. Vi tror att det kommer att ske en konsolidering i branschen, där AH Industries har en god möjlighet att ta en aktiv roll.
 
AH Industries har sitt ursprung i AH Bolte som grundades i mitten av 1980-talet. Idag är AH Bolte en av Europas största leverantörer av flänsar till vindkraftindustrin. Systerbolaget Hokodan bearbetar stora metallkomponenter till vindkraft-, marin- och offshoreindustrin. Sammantaget har gruppen ca 180 anställda vid anläggningar i Kolding och Horsens på Jylland.
 
- Jag ser stora fördelar med att få in Ratos som delägare i koncernen, säger AH Industries grundare Arne Hougaard.Ratos finansiella styrka och erfarenhet av förändringsprocesser i företag, i kombination med AH Industries lednings goda kunnande, kommer att ge koncernen nya möjligheter att utvecklas. Därför är jag övertygad om att ägarskiftet gagnar såväl våra kunder som anställda.
 
AH Industries omsatte 2006/07 proforma ca 470 Mkr (320) med ett rörelseresultat (EBITA) före extraordinära kostnader om ca 91 Mkr (50). För helåret 2007 beräknas EBITA före extraordinära kostnader uppgå till ca 115 Mkr. Den globala vindkraftindustrin har haft en tillväxt om ca 20% årligen under de senaste fem åren. Tillväxten under 2006, som var ett rekordår för industrin, uppgick till 30%. Globalt tillfördes 15 GW i ny kapacitet, där Europa svarar för drygt hälften. Bransch­­bedömare uppskattar att den höga investeringstakten i nya anläggningar fortsätter även under kommande år.
 
- Vi har sedan en tid aktivt arbetat med att öka vårt engagemang i Danmark. Det är därför extra roligt att vi tillsammans med vårt danska Advisory Board, med Peter Leschly som ordförande, lyckats skapa ett gott projektflöde som nu resulterat i dagens affär, säger Arne Karlsson.
 
Ratos förvärv av AH Industries sker till ett företagsvärde (Enterprise Value) om 885 Mkr. Ratos förvärvar 66% av AH Industries vilket finansieras med 296 Mkr i eget kapital från Ratos. Ledande befattningshavare i bolaget kommer att erbjudas att saminvestera med Ratos.
 
Dagens affär är villkorad av berörda myndigheters godkännande.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 0703-79 79 79
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 070-719 84 43
Steffen Busk Jespersen, VD AH Industries, +45-75 57 73 13