Ratos frigör 460 Mkr genom utskiftning i Arcus

2007-12-06

Ratos dotterbolag Arcus Gruppen har beslutat om en nedsättning av aktiekapitalet genom utskiftning av ca 550 Mkr till aktieägarna, varav Ratos erhåller ca 460 Mkr (395 MNOK). Utskiftningen möjliggörs av den i juni genomförda försäljningen av fastigheten i Hasle utanför Oslo.
 
Arcus Gruppen är Norges ledande sprit- och vinleverantör. Bolaget bildades 1996 på initiativ av norska staten och privatiserades 2000. Bland gruppens mer kända varumärken finns Braastad Cognac, Vikingfjord Vodka, Hammer Gin, Upper Ten Whiskey samt Løiten och Linie Aquavit. Antalet anställda uppgår till 440.
 
Arcus Gruppen sålde i juni i år sin fastighet i Hasle i centrala Oslo vilket medförde en reavinst om 745 Mkr. En ny och mer effektiv produktionsanläggning planeras att byggas i närheten av Gardermoen och förväntas vara klar under 2011. Under övergångsperioden kommer Arcus Gruppen att vara kvar i fastigheten i Hasle.
 
-    Arcus Gruppen har till följd av en fortsatt god utveckling och en väl genomförd fastighets­försäljning en i dagsläget alltför stark balansräkning. Genom den nedsättning av aktiekapitalet som vi nu genomför får bolaget en bättre och mer effektiv kapitalstruktur, säger Ratos VD Arne Karlsson.
 
För Ratos innebär utskiftningen att det koncernmässigt bokförda värdet för Arcus Gruppen minskar med ca 460 Mkr till ca 730 Mkr, baserat på det bokförda värdet per den 30 september 2007. För Ratos del innebär utskiftningen ingen resultatmässig effekt.
 
Utskiftningen i Arcus Gruppen är villkorad av registrering hos norska Foretaksregisteret.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63
Leif Johansson, Investment Director Ratos, 08-700 17 77