Ratos förvärvar norska HÅG

2007-05-23

Ratos förvärvar 100% av den norska kontorsstolsproducenten HÅG. HÅG, som idag är Europas femte största producent av arbetsstolar, omsatte ca 700 MSEK 2006. Rörelseresultatet (EBITA) var ca 113 MSEK. Ratos investering kommer att uppgå till ca 565 MSEK.
 
- Vi är förstås mycket nöjda med att ha nått fram till denna affär, säger Ratos VD Arne Karlsson. HÅG är en av Nordens ledande aktörer inom arbetsstolar vad avser såväl ergonomi, design och miljö.
 
HÅG grundades 1943 och är idag en av Nordens ledande leverantörer av ergonomiska och designade arbetsstolar. Företaget har totalt 377 anställda varav 250 arbetar vid bolagets fabrik i Røros. Säljare är Rondane Holding som i sin tur ägs av HÅGs tidigare VD tillsammans med Orkla och nuvarande ledningsgrupp.
 
- För HÅG är Ratos en ideal ny ägare, säger HÅGs VD Lars I. Røiri. Vår vision är att etablera oss som Europas främsta leverantör av arbetsstolar. Tillsammans med Ratos och med våra medarbet­are är jag övertygad om att vi kan nå dit.
 
I början av 2007 slutförde Ratos förvärvet av svenska RH Form och danska RBM, båda två leverantör­er av arbetsstolar med stort fokus på ergonomi. Precis som är fallet för HÅG består den största delen av dessa bolags arbete av produktutveckling och design av stolar, montering av komponenter vilka köps in från externa leverantörer samt marknadsföring och distribution.
 
- Att genom HÅG bygga vidare på vår tidigare investering i RH och RBM är ett naturligt steg, säger Arne Karlsson. Vår uppfattning är att en konsolidering av branschen är nödvändig för att produ­centerna av arbetsstolar på sikt ska klara av att möta återförsäljares och slutkunders krav på ergonomi, design, sortiment och pris.
 
Norge svarar för ca 30% av HÅGs försäljning medan återstoden exporteras till övriga Europa. Den traditionella marknaden för kontorsmöbler i Europa omsätter årligen drygt 68 mdr SEK varav stolar uppskattas utgöra ca en tredjedel. HÅG kommer tillsammans med RH Form och RBM omsätta ca 1,3 mdr SEK, vilket motsvarar ca 6% av marknaden. Avsikten är att de tre bolagen går samman i en ny koncern där Lars I. Røiri utses till VD. Varumärkena HÅG, RH Form och RBM kommer att bibehållas och vidareutvecklas.
 
Ledande befattningshavare i bolagen kommer att erbjudas att saminvestera med Ratos.
 
Ratos förvärv är villkorat av berörda myndigheters godkännande.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39
Lars I. Røiri, VD HÅG, +47 91 17 90 67