Ratos förvärvar EuroMaint

2007-06-29

Ratos förvärvar 100% av EuroMaint från Swedcarrier. EuroMaint, som är Sveriges ledande underhållsföretag för tåg, omsatte 2006 drygt 2 miljarder kr med ett rörelseresultat (EBITA) om 102 Mkr. Ratos investering kommer att uppgå till ca 440 Mkr.
 
EuroMaint bildades 2001 och har sedan dess genomgått stora förändringar. Ett antal verkstäder har lagts ned och kontroll och styrsystem har utvecklats och förbättrats. Idag är bolaget återigen lönsamt och 2006 års rörelseresultat (EBITA) uppgick till 102 Mkr (120 Mkr rensat för extraordinära kostnader).
 
EuroMaints kärnområde - underhålls- och ombyggnadstjänster av gods- och passagerartåg - omsatte förra året 1,8 miljarder kr. Bolaget har de senaste åren haft en årlig tillväxt mellan 5 och 10% och har en marknadsledande position. 2005 förvärvades underhållsföretaget EuroMaint Industry från Volvo Cars. Verksamheten inom Industry omsatte 2006 230 Mkr.
 
-    EuroMaint har under nuvarande ledning lyckats stärka såväl bolagets position på den svenska markna­den som lönsamheten, säger Ratos VD Arne Karlsson. Vår uppfattning är att det finns fortsatt goda utvecklingsmöjligheter.
 
EuroMaint Rail har idag verkstäder på 13 orter som tillsammans täcker hela det svenska järnvägsnätet. I år kommer en verkstad att öppnas i Lettland med inriktning på komponentrenovering. EuroMaint Industry, som levererar underhållstjänster till verkstadsindustrin, bedriver idag verksamhet på fyra orter i Sverige.
 
-    Vi ser fram emot att inleda en ny period i EuroMaints utveckling med Ratos som ägare, säger Pether Wallin, VD för EuroMaint. Ratos har erfarenhet av strategiska processer och industriellt strukturarbete - erfarenheter som kommer EuroMaints alla intressenter till godo.
 
Ratos förvärvar 100% av EuroMaint för ett företagsvärde (Enterprise Value) om 1 200 Mkr. Av investeringen finansieras 440 Mkr med eget kapital från Ratos. Ledande befattningshavare i bolaget kommer att erbjudas att saminvestera med Ratos.
 
Dagens affär är villkorad av berörda myndigheters godkännande.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 43
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 070-719 84 43
Pether Wallin, VD EuroMaint, 08-762 52 00