Ratos förvärvar Contex Holding A/S

2007-07-23

Ratos förvärvar 100% av det danska företaget Contex Holding A/S, som är världsledande inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av avancerade två- och tredimensionella bildlösningar. Säljare är EQT (60%) samt ett antal ytterligare investerare. Ratos investering beräknas uppgå till cirka 600 Mkr.
 
Contex Holding A/S är världsledande inom utveckling och tillverkning av avancerade två- och tredimensionella bildlösningar. Bolaget har tre verksamhetsområden: Contex A/S (50% av försäljningen), som tillverkar scanners och relaterad mjukvara för stora bildformat, Z Corporation (30% av försäljningen), som tillverkar produkter för utskrift av tredimensionella modeller samt Vidar Systems Corporation (20% av försäljningen) som tillverkar produkter för bildframställning för medicinska ändamål. Tillverkning sker i Danmark och i USA och antalet anställda uppgår till 435. Försäljningen sker i över 80 länder där USA svarar för 46%, Europa för 36% och övriga världen för 18%. 
 
Contex har haft en årlig tillväxt (pro forma) om 33% sedan 2004. Omsättningen var 2006 901 Mkr med ett rörelseresultat (EBITA) om 165 Mkr.
 
- Contex har idag starka marknadspositioner inom samtliga sina produktområden. Vi bedömer att det finns potential för en fortsatt stark tillväxt. Det finns också möjligheter för tilläggsförvärv, inom framförallt 3D-området, säger Ratos VD Arne Karlsson.
 
Ratos förvärv av Contex sker till ett företagsvärde (Enterprise Value) om cirka 1 590 Mkr. Ratos förvärvar 100% av Contex vilket finansieras med cirka 600 Mkr i eget kapital från Ratos. Ledande befattningshavare i bolaget kommer att erbjudas att saminvestera med Ratos.
 
Dagens affär är villkorad av berörda myndigheters godkännande.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 0703-79 79 79
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 070-719 84 43
Svenn Poulsen, VD Contex Holding, +45-40 71 20 75