Jøtul förvärvar rökkanalstillverkare

2007-06-25

Braskamintillverkaren Jøtul förvärvar Hammerstrøm AS - Norges ledande leverantör av rökkanaler och skorstenstillbehör.
 
Jøtul, som grundades 1853, har under de senaste tio åren ökat sin försäljning med i genomsnitt 10% per år. Bolagets produkter säljs globalt, främst genom specialbutiker men även genom Gör-Det-Själv-handeln på vissa marknader. Jøtuls marknadsandel i Skandinavien uppgår till ca 25% medan den globala marknadsandelen är knappt 10%.
  • Förvärvet av Hammerstrøm ligger väl i linje med Jøtuls förvärvsstrategi, säger Erik Moe, VD i Jøtul. Hammerstrøm, som idag har en stark position i Norge, kommer genom Jøtuls försäljningskanaler ges goda möjligheter till ökad försäljning även på andra marknader.
Hammerstrøm omsatte 2006 drygt 40 MNOK med ett rörelseresultat om 7,4 MNOK och har 34 anställda. Utöver rökkanaler tillverkar Hammerstrøm ett antal produkter för skorstensrenovering och levererar även underhållsprodukter för spisar och kaminer. Företaget har under senare år genomfört omfattande investeringar i en effektivare produktionsstruktur.
Jøtulkoncernen, som ägs till 62,5 % av Ratos, har 820 anställda i 10 länder. Koncernen omsatte 2006 904 MNOK med ett rörelseresultat (EBITA) om 81 MNOK. Förvärvet av Hammerstrøm kräver inget ytterligare kapitaltillskott från ägarna.
 
För ytterligare information:
Erik Moe, VD Jøtul, +47 906 92 419
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39
Per Frankling, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 80