Inwido förvärvar i Finland

2007-05-10

Nordens ledande fönster- och dörrtillverkare Inwido förvärvar finska Tiivi. Tiivi som omsatte 52 MEUR 2006 tillverkar trä- och trä/aluminiumfönster samt dörrar och har produktionsanläggningar i Finland och Ryssland.
 
- Genom Tiivi tar vi ett steg in på den finska ROT-marknaden för småhus där vi tidigare varit svaga, säger Inwidos VD Sven-Gunnar Schough. Företagets produktionsanläggning i Murmansk erbjuder också intressanta möjligheter i tider då tillgången på träråvara blir en alltmer kritisk faktor.
 
Familjeägda Tiivi grundades 1977 i Haapajärvi i Österbotten. Cirka 75% av bolagets försäljning sker i Finland och resten i Sverige och Ryssland. Bolaget har 445 anställda och gjorde 2006 en rörelsevinst (EBITA) om 2 MEUR.
 
Inwido Finland består sedan tidigare av de två bolagen Pihlavan Ikkunat och Eskopuu Ikkunat med sammantaget 340 anställda.
 
Omsättningen för hela Inwido-koncernen uppgick 2006 till ca 3,3 mdr kr varav drygt 450 Mkr utgjordes av försäljning i Finland. Koncernens rörelseresultat (EBITA) 2006 var 390 Mkr. Efter förvärvet av Tiivi kommer antalet anställda i koncernen att uppgå till 3400 varav 785 i Finland.
 
Inwido kommer att investera 50 Mkr i förvärvet av Tiivi. Ratos, vars ägarandel i Inwido uppgår till 95%, tillskjuter inte ytterligare kapital. Förvärvet villkoras av godkännande av berörda konkurrensmyndigheter.
 
Samtidigt som det finska förvärvet genomförs har Inwido Sverige meddelat att man förvärvat ABC Snickerier i Hindås. ABC Snickerier, som tillverkar smygar och foder, hade 2006 en försäljning i Sverige och Danmark som uppgick till 33 Mkr.
 
 
För ytterligare information:
Leif Johansson, Investment Director Ratos, 070-520 40 25
Sven-Gunnar Schough, VD Inwido, 070-602 34 78
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39