Inwido förvärvar danska KPK

2007-12-03

Ratos dotterbolag Inwido har via sitt 60%-ägda dotterbolag Inwido Danmark förvärvat samtliga aktier i det danska fönsterföretaget KPK.
 
KPK, som grundades av Karl-Peter Korsgaard 1976, tillverkar primärt trä- och trä/aluminiumfönster samt dörrar för den danska bostadsmarknaden. Kunderna utgörs framförallt av mindre byggare och hantverkare. Produktionen sker vid två fabriker i Danmark och antalet anställda uppgår till ca 240. Omsättningen uppgick 2006 till ca 379 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) till ca 100 Mkr.
 
-Vi har under ett antal år haft ett fruktbart samarbete med KPK genom vårt dotterbolag Storke Vinduer. KPK har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och dagens förvärv innebär att vi nu ytterligare förstärker vår redan starka position i Danmark, säger Sven-Gunnar Schough VD och koncernchef i Inwido.
 
Inwido, som är Nordens ledande fönster- och dörrtillverkare, har haft en stark organisk och förvärvsdriven tillväxt under senare år. Bolaget har under 2005-2007 genomfört ca trettio förvärv varav tre i Danmark (Storke Vinduer, Outline och Frovin). Omsättningen för hela Inwido-koncernen uppgick 2006 till 3,3 mdr kr varav drygt 500 Mkr utgjordes av försäljning i Danmark. Koncernens rörelseresultat (EBITA) 2006 var 390 Mkr. Efter förvärvet av KPK kommer antalet anställda i koncernen att uppgå till 4 250 varav ca 530 i Danmark.
 
Ratos, vars ägarandel i Inwido uppgår till 95%, tillskjuter inget ytterligare kapital i samband med förvärvet. 
 
För ytterligare information .
Leif Johansson, Investment Director Ratos, 08-700 17 00
Sven-Gunnar Schough, VD Inwido, 070-602 34 78
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63