Inwido förvärvar Allan Brothers

2007-07-03

Nordens ledande fönster- och dörrtillverkare Inwido förvärvar engelska Allan Brothers för 73 Mkr. Säljare är Palgrave Brown Ltd där det 200 år gamla Allan Brothers varit en division sedan 2000.
 
Allan Brothers, som har 250 anställda, tillverkar och marknadsför måttanpassade träfönster och dörrar för den brittiska marknaden. Bland bolagets drygt 200 kunder återfinns några av Storbritanniens mest kända hustillverkare och byggföretag. Under 2006/07 omsatte bolaget 149 Mkr med ett rörelseresultat (EBITA) om 10 Mkr.
 
- Allan Brothers har en stark position på det intressanta segmentet hustillverkare och kompletterar Inwidos brittiska verksamhet såväl geografiskt som produktsegmentsmässigt, säger Inwidos VD Sven-Gunnar Schough.
 
Omsättningen för hela Inwido-koncernen uppgick 2006 till ca 3,3 mdr kr. Koncernens rörelseresultat (EBITA) var 2006 390 Mkr. Efter förvärvet av Allan Brothers kommer antalet anställda i koncernen att uppgå till 3 800 varav 300 i England.
 
- Allan Brothers är ett starkt varumärke på den engelska fönstermarknaden, säger Sven-Gunnar Schough. Lönsamheten i företaget är god men vi ser möjligheter att förbättra produktiviteten ytterligare baserat på våra erfarenheter från våra nordiska fabriker.
 
Förvärvet av Allan Brothers är ett inkråmsförvärv och omfattar Allan Brothers tillverkningsenhet, maskiner och inventarier, lager, varumärket Allan Brothers samt personalen. Förvärvet genomförs av Inwidos brittiska dotterbolag Inwido UK. Ratos, vars ägarandel i Inwido uppgår till 95%, tillskjuter inte ytterligare kapital.
 
 
För ytterligare information:
Leif Johansson, Investment Director Ratos, 070-520 40 25
Sven-Gunnar Schough, VD Inwido, 070-602 34 78
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 070-719 84 43